Bijenlandschap
IJsselmonde

Lees hier alles over onze werkwijze

IJsselmonde wordt bloemrijk en bijvriendelijk

Het aantal insecten in Nederland is de afgelopen decennia sterk teruggelopen. En dat is zorgelijk want zo’n 80 procent van onze eetbare gewassen en wilde planten is afhankelijk van bestuiving door insecten als bijen, zweefvliegen en vlinders. Bovendien zijn insecten een belangrijk onderdeel van de voedselketen. Ze staan op het menu van vogels, kleine zoogdieren, reptielen en amfibieën, die op hun beurt weer gegeten worden door grotere soorten.

Gelukkig is de aandacht voor dit probleem de laatste jaren toegenomen en wordt in verschillende regio’s gewerkt aan verbeteringen. Zo ook op het Eiland van IJsselmonde. Sinds januari 2022 loopt hier het project “Bijenlandschap IJsselmonde’. Een project met als doel om IJsselmonde bloemrijker en bijvriendelijker te maken.

Onderdelen

Ecologisch netwerk

Meer informatie

Sociaal netwerk

Meer informatie

Kennis en monitoring

Meer informatie

Campagne Bijenlandschap

Meer informatie

Nieuws

Monitoring door studenten

Studenten van Yuverta Dordrecht doen een nulmeting van de vegetatie in het gebied. De nadruk ligt op het in beeld brengen van de soortenrijkdom van de vegetatie die belangrijk is voor wilde bijen.

Lees verder

Nulmeting 2022

Voor een succesvol Bijenlandschap is een goede “vinger aan de pols” essentieel. Tijdens dit eerste onderzoeksjaar – de nulmeting – verkennen we het huidige voorkomen van bijen op IJsselmonde en de kansen die er liggen….

Lees verder

Ridderkerkse wint fotowedstijd

Ariena van Gelderen uit Ridderkerk is met haar foto ‘In het hart van de margriet’ winnaar geworden van de jaarlijkse fotowedstrijd die georganiseerd wordt door Groene Cirkel Bijenlandschap, waarvan Bijenlandschap IJsselmonde partner is. De jury…

Lees verder

Ecoprofielen

Recent verscheen een onderzoek naar ‘ecoprofielen’. Dit onderzoek helpt om de juiste maatregelen te nemen. Ook op IJsselmonde.

Lees verder