Home   ›   Andere initiatieven

Andere initiatieven

Op diverse websites is interessante informatie te vinden voor een ieder die meer wil doen voor bijen op IJsselmonde.

1000 stapstenen voor de Bij
Dit is een burgerinitiatief in Rotterdam, waarin door stapstenen te maken gebouwd wordt aan een Bijenlandschap voor Rotterdam. Met het Bijenlandschap IJsselmonde sluiten we aan op dit bijenlandschap.

Groene Cirkel Bijenlandschap
In Groene Cirkel Bijenlandschap werkt een groot aantal partijen samen aan een bijenlandschap in de regio Zoeterwoude-Leiden. Di initiatief loopt al een flink aantal jaren, en hierbij zijn mooie resultaten geboekt en is veel kennis ontwikkeld die in andere regio’s toegepast kan worden.

Nederland zoemt
Nederland Zoemt is een project waarin IVN Natuureducatie en Natuur & Milieu samenwerken om het uitsterven van de wilde bijen tegen te gaan. De organisaties werken met bedrijven en gemeenten samen om de wilde bijen genoeg voedsel nestgelegenheid te bieden en ze organiseren diverse campagnes, zoals de jaarlijkse verkiezing Bijvriendelijkste Gemeente van Nederland en de landelijke bijentelling.

BEE Foundation
Bee Foundation is een landelijke organisatie die werkt aan het versterken van het leefmilieu van bijen, hommels en vlinders. Bee Foundation doet dit door bijenoases aan te leggen en door de betrokkenheid te vergroten door middel van bij-lessen aan scholieren, studenten, bewoners, gemeentes en andere grondeigenaren.

Samenvoorbiodiversiteit
In 2018 verenigden 19 partijen (natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven) zich in ‘Samen voor Biodiversiteit’ om samen te werken samen aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hierbinnen is ook de nodige aandacht voor bijen.

Nationale Bijenstrategie
Dit is een actieprogramma van het Ministerie van LNV samen met meer dan 40 partners, dat moet bijdragen aan het behoud van alle bijensoorten en andere bestuivers. In het programma zitten zowel nationale als regionale acties. Het programma loopt tot 2030.