Home   ›   Campagne Bijenlandschap

Campagne Bijenlandschap

Onze ambitie is dat mensen die op IJsselmonde wonen en werken het Bijenlandschap IJsselmonde in hun hart sluiten. En dat een ieder op zijn of haar manier bijdraagt aan de versterking hiervan. Via het genereren van publiciteit en door tal van activiteiten proberen we dit te stimuleren.

In veel gemeenten lopen al diverse ‘groene activiteiten’, bijvoorbeeld van IVN of de Stichting Steenbreek, die ook het bijenlandschap versterken. Waar mogelijk zullen we samen met deze en andere organisaties kijken wat er nog meer mogelijk is om bewoners van IJsselmonde enthousiast te maken om mee te bouwen aan het bijenlandschap.