Categorie Uncategorized

Monitoring door studenten

Studenten van Yuverta Dordrecht doen een nulmeting van de vegetatie in het gebied. De nadruk ligt op het in beeld brengen van de soortenrijkdom van de vegetatie die belangrijk is voor wilde bijen.

Nulmeting 2022

Voor een succesvol Bijenlandschap is een goede “vinger aan de pols” essentieel. Tijdens dit eerste onderzoeksjaar – de nulmeting – verkennen we het huidige voorkomen van bijen op IJsselmonde en de kansen die er liggen.

Ridderkerkse wint fotowedstijd

Ariena van Gelderen uit Ridderkerk is met haar foto ‘In het hart van de margriet’ winnaar geworden van de jaarlijkse fotowedstrijd die georganiseerd wordt door Groene Cirkel Bijenlandschap, waarvan Bijenlandschap IJsselmonde partner is. De jury koos haar foto uit maar liefst 116 prachtige foto’s.

Ecoprofielen

Recent verscheen een onderzoek naar ‘ecoprofielen’. Dit onderzoek helpt om de juiste maatregelen te nemen. Ook op IJsselmonde.