Home   ›   Doe mee!

Doe mee!

Iedereen kan meedoen om het Bijenlandschap IJsselmonde te versterken!

Dit geldt voor alle inwoners van IJsselmonde. Of je een grote tuin of een klein balkon hebt, kiezen voor bloeiende nectarrijke vaste planten, zaaien van bloemen of het plaatsen van een bijenhotel kan eigenlijk altijd wel. En er is nog veel meer mogelijk: tuinieren zonder gif, maken van nestelplekjes voor bijen. Met een beetje zorg en aandacht lever je al een belangrijke bijdrage.

Scholen kunnen hun speelplein vergroenen, dat is leuk en leerzaam en belangrijk voor de klimaatadaptatie (zoals hittestress). Door de juiste bloemen en planten aan te planten, profiteren bijen en andere insecten mee.

Voor bedrijven zijn er veel voordelen aan een bijvriendelijke inrichting van hun eigen terrein en van de openbare ruimte rond bedrijven. Mooi groen is een goed visitekaartje voor bedrijf en het bedrijvenpark. Daarnaast is een groene omgeving gezond en prettig om te werken. Groen bevordert ook de creativiteit en de arbeidsproductiviteit en vermindert ziekteverzuim. Een groene
inrichting is effectief voor klimaatadaptatie; de waarde van grond en bedrijfsgebouwen stijgt erdoor. En: aanleg en beheer van biodivers groen is niet moeilijk en niet duur. Voor sommige ingrepen zijn bovendien subsidies mogelijk.

Ook agrariërs kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het Bijenlandschap IJsselmonde. Ze kunnen slootkanten, akkerranden, hoekjes van weilanden en plekjes op hun erf inzaaien of ecologisch beheren.
Wil je meer weten over hoe je, vaak op hele simpele wijze, een goede bijdrage kunt leveren? Kijk dan voor tips onder ‘Kennis en tips’.

Ben je zelf betrokken bij een interessant initiatief dat je ons wilt melden? Wij horen het graag!