Home   ›   Ecologisch netwerk

Ecologisch netwerk

We maken een sterk, samenhangend ecologisch netwerk op IJsselmonde. Dit vraagt om een planmatige aanpak en kennis van zaken. Binnen het project Bijenlandschap IJsselmonde helpen we hierbij, onder andere door partijen samen te brengen en door expertise in te brengen.

In andere regio’s is al met veel succes gebouwd aan bijenlandschappen. We maken dankbaar gebruik van de daar opgedane kennis. Het regionale ecologische netwerk op IJsselmonde bouwen we, net als in deze andere regio’s, op uit een aantal bouwstenen:

Bed & Breakfast-gebieden (B&B):
Dit zijn relatief grote gebieden, waar een diversiteit aan bestuivende insecten gedurende het hele jaar voldoende nestgelegenheid en voedsel vindt. Hierdoor zijn deze gebieden ieder jaar verzekerd van een gevarieerde bevolking van bestuivende insecten.

Verbindend landschap:
Dit is het landschap tussen de B&B’s. De plekken zijn zelf te klein om als B&B te functioneren, maar ze zorgen voor verbinding van B&B-gebieden, waardoor het regionale netwerk robuuster wordt. Deze verbindingen in het landschap stellen de bestuivende insecten in staat om nieuwe gebieden te bereiken en zich (weer) te vestigen, bijvoorbeeld na extreme weersomstandigheden of ziekten. Het verbindend landschap kan bijvoorbeeld bestaan uit bloemrijke dijken, bermen, slootkanten of andere kleine terreinen.

Bij-tankstations:
Dit zijn kleine bij-vriendelijke plekken, zoals tuinen, balkons en kleine parkjes, die geïsoleerd van het netwerk zijn gelegen. Ook deze plekjes, in de stad of erbuiten, waar weinig bloemen en struiken te vinden zijn, kunnen bijdragen aan het netwerk: het maakt de stad of het landschap beter te overbruggen voor bijen en andere insecten zoals vlinders en zweefvliegen. Ze kunnen hier even wat voedsel bijtanken en weer doorvliegen, op zoek naar andere voedselbronnen of nieuwe leefgebieden.

Bron: www.bijenlandschap.nl