Ecoprofielen

Home   ›   Ecoprofielen

Wageningen University & Research heeft samen met EIS Kenniscentrum Insecten en de Vlinderstichting een zevental ecoprofielen voor wilde bestuivers ontwikkeld. Hiermee kan het landschap worden beoordeeld door de ogen van bijen en zweefvliegen. Dit helpt bij het nemen van maatregelen om bestuivers te bevorderen. 

Voor het herstel van de diversiteit aan wilde bestuivers zijn maatregelen op landschapsschaal nodig. Bijvoorbeeld het uitbreiden van bestaande natuurgebieden, of het verbeteren van de kwaliteit daarvan. Ook kan in agrarische en stedelijke gebieden in natuurnetwerken worden geïnvesteerd, die aantrekkelijk zijn voor bestuivers. Het is dan belangrijk dat het landschap genoeg nestelplekken en bloemrijke plekken biedt, niet al te ver van elkaar.

Het nieuwe onderzoek helpt partijen die bestuivers willen bevorderen, bij het nemen van effectieve maatregelen in hun plan- of beheersgebied. De onderzoekers hebben de veelheid aan soorten teruggebracht tot zeven hoofdgroepen, die vergelijkbare eisen stellen aan het landschap. Dat resulteerde in 7 ecoprofielen voor bestuivers. Ieder profiel geeft vuistregels om het landschap te beoordelen door de ogen van bestuivers.

De afgelopen jaren zijn er al dergelijke ecoprofielen opgesteld voor het Groene Cirkel Bijenlandschap in Zuid-Holland. De onderzoekers hebben deze methode nu verder ontwikkeld tot een landelijk systeem. De vuistregels zijn per ecoprofiel gebaseerd op de basisbehoeften van de niet al te kieskeurige soorten. Het natuurnetwerk voor bestuivers dat zo kan worden ontwikkeld, biedt ook een goede basis voor de kieskeuriger soorten. Daar zijn vaak wel aanvullende maatregelen bij nodig.

Het rapport ‘Ecoprofielen voor wilde bijen en zweefvliegen – Handvaten voor inrichtingsmaatregelen op landschapsschaal‘ is te vinden op de website van Wageningen University & Research.

Deel dit bericht: