Home   ›   Kansenkaart

Kansenkaart

We willen in gezamenlijkheid en op basis van de juiste expertise bouwen aan een sterk regionaal ecologisch netwerk. We gaan zelf op zoek naar plekken waar het belangrijk is om het netwerk te versterken en waar het in onze ogen ook kan. Ook gaan we in gesprek met gemeenten, waterschap, terreinbeheerders en natuurverenigingen over kansen die zij zien. De kansen die we op deze manier verzameld hebben zetten we op een kansenkaart. Zodra we hier flinke stappen in gezet hebben zullen we deze hier vermelden. En uiteraard is ons doel dat we deze kansen de komende jaren ook gaan benutten. Ook als bedrijf, agrariër, school of inwoner van IJsselmonde kun je meebouwen aan het Bijenlandschap IJsselmonde. Dit kan door maatregelen te nemen in je directe omgeving. Tips hierover vind je hier

Maar wellicht heb je ook ideeën over plekken op het eiland waar het bijenlandschap versterkt kan worden, maar waarvoor anderen, zoals een gemeente of het waterschap nodig is. Zie je zulke kansen, laat het ons dan weten! Zo bouwen we samen een ambitieuze kansenkaart.