Home   ›   Kennis en monitoring

Kennis en monitoring

Aanpassingen in het beheer en inzaaien en aanplanten moet met kennis van zaken gebeuren. Vanuit het project Bijenlandschap IJsselmonde wordt hiervoor expertise ingebracht. Ook doen we een nulmeting en zorgen we voor monitoring om vast te stellen of het de goede kant op gaat met het bijenlandschap: ontwikkelt de vegetatie en de bijenstand zich naar wens? Door monitoring kan zo nodig tijdig worden bijgestuurd door het ecologische netwerk op de juiste plekken te verbeteren, te versterken of uit te breiden.

Nulmeting
In 2022 vindt op meerdere momenten en op meerdere locaties op IJsselmonde een ecologische nulmeting plaats, die een goede doorsnee geeft van de huidige staat van de bijenfauna en de ecologische waarden op het eiland IJsselmonde. Het gaat hierbij deels om locaties die nu al als waardevol ingeschat worden en deels om locaties waarvoor plannen voor bijvriendelijke beheeraanpassingen bestaan.

Inbreng kennis en advisering
We zullen partijen die van plan zijn om bijvriendelijke maatregelen te nemen advies geven over de maatregelen die zij het beste kunnen nemen. Ook zullen we zelf partijen benaderen als we kansen zien om (op relatief eenvoudige wijze) tot versterking van het bijenlandschap te komen.

Monitoring
Een aantal locaties waar maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld door overschakelen op ander beheer of het inzaaien van bloemen, gaan we monitoren. Hierdoor weten we of de genomen maatregelen ook effectief zijn. Daar kunnen we dan weer van leren voor andere plekken op IJsselmonde.

Kennis delen
Er is al veel bekend over manieren waarop de omstandigheden voor bijen verbeterd kan worden. Er zijn diverse kennisproducten, zoals brochures, op maat gemaakt voor verschillende doelgroepen, zoals overheden, bedrijven, agrariërs en iedereen met een tuin of balkon. Op deze website hebben we een deel van deze kennis verzameld. We willen deze graag met u delen.