Natuurbouwstenen

Home   ›   Natuurbouwstenen

In december 2021 verscheen het rapport Natuurbouwstenen. Dit rapport geeft handvatten om versnipperde stukjes groen beter in te zetten voor zowel biodiversiteit als klimaatadaptie. Ook tips om het bijenlandschap te versterken komen hierin aan bod. Het rapport is opgesteld in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Reden voor de provincie Zuid-Holland om het rapport te laten maken, is dat er op veel plekken in de provincie ‘overhoeken’, wegbermen en kleine landschapselementen zijn die een belangrijke toegevoegde waarde kunnen hebben voor de ecologie. Sommige van die stukjes grond zijn in bezit van de provincie zelf, soms ook gaat het om percelen van anderen.

Door deze stukjes grond anders (lees ecologisch optimaal) in te richten en/of te beheren kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren als verbinding tussen bestaande groengebieden en ter versterking van de biodiversiteit in het algemeen. Als er nabij dit soort groene stukjes grond maatregelen genomen worden, zoals de reconstructie van een weg of aanpassing van een kunstwerk, zijn er goede meekoppelkansen voor flora en fauna. Maar dan moeten projectleiders wel bekend zijn met de mogelijke maatregelen die de biodiversiteit kunnen bevorderen. Het rapport ‘Natuurbouwstenen’ geeft hen hiervoor praktische handvatten. Elke natuurbouwsteen is duidelijk gevisualiseerd door profielschetsen, illustraties en foto’s.

Deel dit bericht: