Nulmeting 2022

Home   ›   Nulmeting 2022

Voor een succesvol Bijenlandschap is een goede “vinger aan de pols” essentieel. Tijdens dit eerste onderzoeksjaar – de nulmeting – verkennen we het huidige voorkomen van bijen op IJsselmonde en de kansen die er liggen.

Naast bijen zijn ook zweefvliegen en dagvlinders geteld. Ook is gekeken naar de ‘ecologische kwaliteit’: de plantengroei, de structuur van de bodem en de aanwezigheid van kleine biotopen zoals water, struiken en bomen. 14 plekken verspreid over het eiland werden drie keer bezocht. De focus lag op stedelijk gebied zoals parken en bermen, maar er zijn ook recreatiegebieden bekeken.

Uit de verzamelde gegevens komt een gemengd beeld naar voren. Verschillende plekken op het eiland zijn, vaak bij toeval, al aantrekkelijk voor bijen en andere dieren. Zo leven in de recreatiegebieden veel soorten bijen, waaronder zeldzame en gespecialiseerde soorten zoals de roodrandzandbij, die wilgen en schermbloemen nodig heeft.

Op andere plekken wordt vaak gemaaid of is de inrichting niet optimaal. Helaas wordt de meerderheid van het stedelijk gebied nog beheerd als gazon, waar bijna niets kan leven. Op enkele plekken wordt gelukkig al geëxperimenteerd met een aangepast beheer, zoals begrazing met een rondtrekkende schaapskudde of het minder vaak maaien van bepaalde delen van een park.

Op sommige plekken zien we nog ineffectieve maatregelen, zoals het inzaaien van een kleurrijk maar uitheems bloemenmengsel. Ook zien we veel bijenhotels op het eiland, die best nuttig kunnen zijn voor enkele soorten bijen, maar vaak onjuist samengesteld of geplaatst zijn of niet onderhouden worden.

Het eiland IJsselmonde heeft een bijzondere bijenfauna met verschillende zeldzame soorten. De ligging, omsloten door de rivieren en met een groene buitenrand, biedt kansen. Het belangrijkste advies luidt om op zo veel mogelijk plekken een extensiever beheer in te voeren. Het is van belang om de ontwikkelingen de komende jaren in de gaten te blijven houden. Voor het einde van dit jaar verschijnt een verslag met alle bevindingen van de nulmeting.

Deel dit bericht: