Home   ›   Partners

Partners

De provincie Zuid-Holland wil een bijvriendelijke provincie zijn. De provincie ondersteunt daarom waar mogelijk regio’s die een bijenlandschap tot ontwikkeling willen brengen. Een van de regio’s met ambities is het eiland van IJsselmonde.

Het project ‘Bijenlandschap IJsselmonde’ is gestart als een initiatief van de Landschapstafel IJsselmonde. De Landschapstafel IJsselmonde (‘Groen IJsselmonde’) is een bestuurlijke samenwerking tussen de zes gemeenten op IJsselmonde (Albrandwaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht), Waterschap Hollandse Delta, Stichting het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Het doel van de landschapstafel is om een stimulans te geven aan het verhogen van de biodiversiteit en het recreatief aantrekkelijker, toegankelijker en bruikbaarder maken van het groene landschap en daarmee aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat.

Het projectleiderschap voor het ‘Bijenlandschap IJsselmonde’ is in handen van Rob Berkers (Berkers Advies). Stichting EIS, kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden, is verbonden aan het project als kennispartner. Linde Slikboer van de Stichting EIS en inwoner van IJsselmonde doet een nulmeting, brengt kansrijke locaties in beeld, geeft advies en monitort en aantal locaties. Ook studenten van de groenopleiding van Yuverta (MBO) hebben een rol in monitoring.

Twee belangrijke natuurorganisaties op het eiland, de Natuurvereniging Eiland van IJsselmonde en de Stichting Natuurbeheer Waalbos, ondersteunen het initiatief.

De komende periode verwachten we dat meer partners zich verbinden aan het Bijenlandschap IJsselmonde.