Home   ›   Sociaal netwerk

Sociaal netwerk

We bouwen een ecologisch netwerk over gemeentegrenzen en eigendomsgrenzen heen. Dit lukt alleen door goed samen te werken. Ook samenwerking in onderzoek en monitoring is essentieel, zodat we op een efficiënte manier een goed resultaat kunnen halen. We bouwen daarom behalve een robuust ecologisch netwerk ook een stevig sociaal netwerk: een samenwerkingsstructuur die ervoor zorgt dat er zowel op de korte als de lange termijn goede resultaten geboekt zullen worden.

Belangrijk binnen dit sociale netwerk zijn de partijen die zich verenigd hebben in de Landschapstafel IJsselmonde: de zes gemeenten op IJsselmonde (Albrandwaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht), Waterschap Hollandse Delta, Stichting het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon. Daarnaast zijn tal van andere partijen van belang, zoals natuurverenigingen, boeren, bedrijven en scholen. Want hoe breder de samenwerking, ofwel hoe steviger het sociale netwerk, hoe robuuster het ecologische netwerk zal worden.