Start Bijenlandschap IJsselmonde

Home   ›   Start Bijenlandschap IJsselmonde

Met de lancering van deze website is het project Bijenlandschap IJsselmonde officieel van start gegaan. Vanaf nu gaan we aan de slag om op het eiland van IJsselmonde een bijenlandschap tot bloei te brengen. Letterlijk! Op deze website zullen we over de vorderingen van het project berichten.

Onze ambitie is om een groot samenhangend groen en bloemrijk netwerk tot stand te brengen, met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Dit is belangrijk, want het gaat niet goed met de bijen in ons land.

Het initiatief om een bijenlandschap te ontwikkelen komt van de Landschapstafel IJsselmonde, een samenwerkingsverband van de zes gemeenten op IJsselmonde (Albrandwaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Rotterdam en Zwijndrecht), Waterschap Hollandse Delta, Stichting het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer en de Gebiedscoörperatie Buijtenland van Rhoon. Omdat de provincie Zuid-Holland graag een bijvriendelijke provincie wil zijn ondersteunt zij dit regionale initiatief. Rob Berkers (Berkers Advies) is de coördinator van het project. Linde Slikboer (Stichting EIS-Kenniscentrum Insecten) is aan het project verbonden als ecologisch adviseur.

Op veel plekken op IJsselmonde worden de laatste jaren door beheerders van openbaar groen, zoals gemeenten, terreinbeheerders en het waterschap, al wel stappen gezet om te komen tot een bijvriendelijke inrichting en bijvriendelijk beheer. Maar we gaan dit proces versnellen en we gaan er voor zorgen dat er een aaneengesloten netwerk komt, waarbij beter over de grenzen van een gemeente of beheerder heen wordt gekeken. Verder willen we echt een brede beweging tot stand brengen op IJsselmonde. We hopen dat ook agrariërs, bedrijven, scholen en de bewoners van IJsselmonde actief en enthousiast meebouwen aan het bijenlandschap.

Op deze website zullen we berichten over de vorderingen van het project. Ook is deze website een belangrijke informatiebron voor een ieder die zijn of haar directe omgeving bijvriendelijker wil maken en daarmee het bijenlandschap wil versterken.

Deel dit bericht: