Subsidie voor meer natuur in de stad

Home   ›   Subsidie voor meer natuur in de stad

Natuur in de stad
Zuid-Holland, en dat geldt ook voor IJsselmonde, heeft een groot oppervlak aan stedelijk gebied. Dit vraagt om een creatieve inrichting van onze leefomgeving. Een waarin we de stad delen met planten en dieren. Daarom is de provincie op zoek naar passende oplossingen voor meer natuur in de stad. De provincie heeft een subsidiepot van €200.000,- beschikbaar voor mooie initiatieven die icoonsoorten versterken.

Icoonsoorten
In Zuid-Holland zijn 40 icoonsoorten benoemd. Dit zijn dier- en plantsoorten die kenmerkend zijn voor de natuur in onze provincie. Als het leefgebied van deze soorten op orde is, dan gaat het goed met de Zuid-Hollandse natuur. Ook veel andere plant- en diersoorten profiteren mee van de maatregelen die worden genomen voor de icoonsoorten. De weidehommel en de zandhommel zijn twee van deze icoonsoorten.

Kom in actie!
Initiatieven kunnen ingediend worden in de periodes van 15 augustus tot en met 15 september, en van 16 september tot en met 15 oktober. Dus heb jij een goed idee, Vraag dan de subsidie Natuur in de Stad aan op de website van de provincie.

Hulp en inspiratie?
De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland ondersteunt de provincie Zuid-Holland bij de uitvoering van de subsidieregeling. Wil je meer weten over de subsidie, inspiratie opdoen of heb je vragen? Bezoek dan https://milieufederatie.nl/project/natuur-in-de-stad/.

Deel dit bericht: