Home   ›   Werkwijze

Werkwijze

We willen dat het aantal hectare dat op IJsselmonde bijvriendelijk is ingericht en/ of wordt beheerd in snel tempo toeneemt en dat dit gebeurt op deskundige wijze, vanuit de netwerkgedachte. Dit doen we door kansen te signaleren, te overleggen over wat er nodig is om deze kansen te benutten, projecten te initiëren, expertise in te brengen en door te monitoren hoe de bijenstand zich ontwikkelt.

Eiland IJsselmonde

Rob Berkers (projectleider) is, gesteund door Linde Slikboer (bijendeskundige), het ‘motortje’ van het project. Maar de werkelijke dragers van het project zijn alle partners die willen samenwerken aan het Bijenlandschap IJsselmonde: overheden, organisaties, bedrijven, agrariërs, scholen en -niet in de laatste plaats- alle inwoners van IJsselmonde.

Het project ‘Bijenlandschap IJsselmonde’ is in januari 2022 gestart. Het project kent vier onderdelen die nauw met elkaar samenhangen en waaraan gelijktijdig gewerkt wordt. Het project loopt in eerste instantie 1 jaar, maar we hopen dat na dit jaar met veel energie wordt verder gebouwd aan het bijenlandschap.

Onderdelen

Ecologisch netwerk

Meer informatie

Sociaal netwerk

Meer informatie

Kennis en monitoring

Meer informatie

Campagne Bijenlandschap

Meer informatie